Førerkort for bil

Førerkort klasse B gjelder for motorvogn som ikke har mer enn åtte passasjerplasser og ikke tyngre enn 3500 kilo. Fra 1. januar 2005 ble det vedtatt at opplæringen skal følge 4 trinn, og at eleven skal nå riktig progresjon i opplæringen.

  • Trinn 1 - Trafikalt grunnkurs
  • Trinn 2 - Grunnlegende kjøretøy- og kjørekompetanse, det er obligatorisk med en veiledningstime som avslutning på dette trinnet.
  • Trinn 3 - 4 timers obligatorisk sikkerhetskurs på bane, det er obligatorisk med en veiledningstime som avslutning på dette trinnet.
  • Trinn 4 - 13 timers obligatorisk sikkerhetskurs på vei.

Vi arrangerer teorikurs med henblikk på den teoretiske delen av opplæring til klasse B, og starter slike kurs med jevne mellomrom. Hver kursoppstart vil bli annonsert på vår forside.

Har du allerede trafikalt grunnkurs, kan du starte rett på trinn 2. Ta kontakt for bestillling av kjøretime
Copyright 2018 ABC Trafikkskole AS. Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS